İyi misin?

– İyi misin?
– İyi bayramlar Muzaffer Bey.
– İyi bayramlar hocam.

你好嗎?
佳節愉快,Muzaffer先生。
佳節愉快,老師。