Avukat Arkadaşlarımız

– Hilmi. Eşi, Sermin… Avukat arkadaşlarımız; Necla, Burhan’ın karısı. Bu da Burhan.
– Nasılsınız?

– Hilmi。他的太太Sermin……我們的律師好友;Necla,是Burhan的妻子。這位則是Burhan。
– 您好嗎?