Neden Ağlıyorsun?

Türkçe中譯
A- Neden ağlıyorsun, yavrum? Annen baban nerede?
B- Bilmiyorum. Annemi kaybettim.
A- Nerede kaybettin?
B- Burada kaybettim.
A- Tamam, ağlama. Anneni bulacağız. Eviniz nerede, biliyor musun?
B- Biliyorum. Evimiz parkın yanında.
A- Hangi park? Park nerede?
B- Caminin arkasında.
A- Cami nerede?
B- Bizim evin yanında.
A- Anlaşıldı. Senin adın ne?
B- Yağmur.
A- Tamam Yağmur. Şimdi polis amcaları arayalım.
B- Polis istemiyorum, annemi istiyorum.
A- 你為什麼在哭,乖孩子? 你的爸爸媽媽在哪裡?
B- 我不知道,我媽媽不見了。
A- 在哪裡不見了?
B- 在這裡不見的。
A- 好,別哭。我們會找到你媽媽。你們家在哪裡,你知道嗎?
B- 我知道。我們家在公園旁邊。
A- 哪個公園?公園在哪裡?
B- 在清真寺的後面。
A- 清真寺在哪裡?
B- 在我們家的旁邊。
A- 了解。你叫什麼名字?
B- Yağmur.
A- 好,Yağmur。 現在我們去找警察叔叔。
B- 我不要警察,我要我的媽媽。