Oğlunuz Oğlumu Dövmüş

– Buyurun, hayrola!
– Oğlunuz oğlumu dövmüş.
– Nasıl?
– Oğlunuz, diyorum; oğlumu dövmüş.
– Ama benim oğlum yok ki!

請說,怎麼啦?

您的兒子打了我的兒子。

什麼?

我說您的兒子,打了我的兒子。

可是我沒有兒子啊!